Nadrzędnym celem spółki IRBA jest uzyskanie satysfakcji klienta przez:

– terminowe realizowanie usług,
– spełnianie surowych przepisów prawnych,
– wykorzystanie szkoleń pracowników do podnoszenia standardów realizacji usług i rozwijania nowych usług.

Naszym planem jest ugruntowanie pozycji rynkowej jako solidnego dostawcy usług w zakresie:- wynajmu powierzchni biurowej- zarządzania nieruchomościami,
– procesów szkoleniowych,
– prowadzenia archiwizacji akt,


Zarządzanie jakością osiągamy prowadząc odpowiednią organizację Spółki z określeniem kompetencji i odpowiedzialności na wszystkich szczeblach zarządzania oraz indywidualnej odpowiedzialności każdego pracownika za jakość swej pracy.

Celem Spółki jest:

– budowa zaufania i lojalności Klientów dzięki stałemu podnoszeniu jakości usług,
– zrozumienie potrzeb klientów,
– proste procedury,
– kompetentni pracownicy,
– stałe wzbogacanie ofert.